Over Twittercensuur / On Twitter censorship

11 mrt

Twitters censorship seems to be in contradiction with the First Amendment of the U.S. Constitution (https://constitution.findlaw.com/amendment1.html), the Dutch Grondwet (constitution) artikel 7 (https://bit.ly/2LjkCAy) and the European Convention on Human Rights article 10 (https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf).

The Universal Declaration of Human Rights states in Article 19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers (http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/).

As far as I know fundamental and constitutional rights not only have effect in the relation of the state and private parties (vertical effect) but are also applicable in relations between private parties (horizontal effect).

Is is a contradiction that freedom op expression is a fundamental and constitutional right in the West, and that its rulers in power and the state limit this freedom, or condone private parties to do so.

Germany has its Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Network Enforcement Act), punishing social media tolerating e.g. hate speech with millions in financial penalties. The Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (German Newspaper Publishers’ Association) writes of state-censorship delegated to ‘private media police’, usurping the role of in-court proceedings (https://bit.ly/2Llspht).

The European Commission states that the importance of ‘resilient democratic processes’ and ‘protection of European values and security’ (sic!) necessitates its struggle against ‘disinformation online’ in general and ‘intentional disinformation aimed at influencing …immigration policies’ in particular (https://bit.ly/2vQgggl).

Suspension by Twitter not only abridges the freedom of expression. It also reduces substantially the possibilities and rights of being informed. Media often make use of links to tweets. If suspended, these cannot be seen or read.

Kaspar Mengelberg 11 maart 2019

Advertenties

Als je bang bent kan je niet goed nee zeggen

20 feb

Interview met Kaspar uit 2015

https://www.marysjabbens.nl/blog/als-je-bang-bent-kan-je-niet-goed-nee-zeggen/

 

Bizarre gang van een brief aan Twitter

15 feb

Onderstaande brief, waarin ik mijn adresgegevens heb weggelaten, schreef ik eerst aan het Amsterdamse adres van Twitter Netherlands BV (Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam). Ik kreeg de brief ongeopend retour.

Vervolgens raadpleegde ik de website van Kamer van Koophandel.  Deze leerde dat Twitter Netherlands BV te Arnhem op het onderstaand adres (p.a. Kamer van Koophandel) is gevestigd. Aldus wijzigde ik de adressering van mijn brief.

Vervolgens ontving ik een e-mail van een functionaris van de Kamer, waarin deze schreef:

‘Ik heb uw brief d.d. 8-2-2019 ontvangen.
U hebt de brief naar ons adres gestuurd (kantooradres KvK) omdat Twitter Netherlands B.V. op dit adres staat geregistreerd. (…)
Uw brief is dus wel ontvangen maar niet door Twitter Netherlands B.V.’

Ik antwoordde:

‘Uit de bijlage, ontleend aan de Kamer van Koophandel, moet ik afleiden dat Twitter Netherlands BV niet is opgeheven, in Nederland gevestigd is, in Nederland rechtspersoonlijkheid bezit, en dus ook in Nederland aansprakelijk kan worden gesteld.

Ik verzoek u dan ook om mij het vestigingsadres van Twitter Netherlands BV in Nederland (of daarbuiten) te verstrekken. Zodat ik mij daartoe in de Nederlandse taal kan wenden en conform Nederlands recht mijn recht tot gelding kan (doen) brengen’.

Zijn e-mailreactie hierop was:

‘…Wij hebben op dit moment géén Nederlands adres van Twitter voor u, simpelweg omdat dat niet (meer) bekend is….’.

Bizar.

KM 15 februari 2019

 

Kaspar Mengelberg, psychiater en psychotherapeut
(….)

AANTEKENEN
Twitter Netherlands B.V.
P/a Kamer van Koophandel
Kronenburgsingel 525
6831GM Arnhem

Betreft: @devrijepsych

8 februari 2019

Mijne dames en heren,

Gaarne vraag ik uw aandacht voor het volgende.

1.Tot mijn verbazing en ongenoegen heeft Twitter mijn deelname onder bovengenoemde accountnaam met ingang van 10 november 2018 geschorst vanwege een tweetal door mij geplaatste berichten in welke ik mij (kort samengevat) beledigend of haatdragend zou hebben geuit en tot geweld zou hebben opgeroepen. Van belediging, haat of enige oproep tot geweld is evenwel geen sprake. Naar aanleiding van terroristische aanslagen op inwoners van Israël met dodelijke afloop heeft de Israëlische luchtmacht aanvallen op de verantwoordelijke groepering(en) uitgevoerd. Déze hebben mij aanleiding gegeven om tweets te plaatsen in bewoordingen als: “Hit them! Hit them hard!”. De reden voor deze tweets ligt in het verleden. Een deel van mijn familie is in de tweede wereldoorlog slachtoffer van lieden geworden die men heden ten dage, terecht, als “terrorist” aanmerkt. Het gaat dus om menselijkerwijze gesproken volstrekt begrijpelijke berichten die, zoals gezegd, op geen enkele wijze de grenzen van het toelaatbare overschrijden. In tegendeel.

2.Ik heb meerdere malen verzocht om de blokkade op te heffen maar zonder inhoudelijke reactie. Mede met inachtneming van de nagenoeg dagelijkse talloze tweets die uiterst grensoverschrijdend zijn is de blokkade voor mij onbegrijpelijk. Overigens allerminst voor mij alleen, gezien de talloze steunbetuigingen die op Twitter zijn geplaatst, waaronder berichten van een aantal juristen.

Het is niet aan twijfel onderhevig dat, gelet op de talloze grensoverschrijdingen op Twitter terwijl mijn tweets die tot schorsing van mijn account hebben geleid op geen enkele wijze als oproep tot geweld (of andere grensoverschrijding) mogen worden aangemerkt, Twitter met betrekking tot het recht van vrije, openbare, meningsuiting met meerdere maten meet. Ik wens de schorsing nu, eindelijk, ongedaan gemaakt te zien en verzoek u nogmaals mij binnen 24 uur te berichten dat u aan dit verzoek, onvoorwaardelijk, gevolg geeft.

Voorts het volgende.

3. Ik verzoek u mij binnen twee dagen na heden volledige opgave te doen van de door u over mij vastgelegde en verwerkte persoonsgegevens. Wellicht ten overvloede maar volledigheidshalve verwijs ik naar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); meer in het bijzonder naar artikel 15.

4. Voorts ontvang ik binnen de hierboven genoemde termijn gaarne een volledige opgave van de redenen die tot uw schorsingsbesluit ten aanzien van mij hebben geleid bij welke gelegenheid ik tevens graag verneem of uw besluit ten aanzien van mij geautomatiseerd tot stand is gekomen. Indien dit laatste het geval is, verzoek ik u mij een nieuw, niet geautomatiseerd gecreëerd, besluit te sturen. Ik verwijs naar artikel 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Indien u niet, binnen de gestelde termijn(en), aan mijn verzoeken voldoet acht ik mij verder vrij het alsdan nodige te (doen) ondernemen. Het zou te betreuren zijn indien het zover zou komen.

Hoogachtend,
K. Mengelberg

Salafisme in Nederland

13 feb

Het proefschrift Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland (2018) van Dr Mohammad Taghi Nazar Soroush concludeerde verontrustend.

(https://www.scribd.com/document/398068199/Institutionele-Reproductie-Van-Salafistische-Jongeren-in-Nederland-PhD-Thesis-2018)

De Directie Samenleving en Integratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf (dus?) opdracht tot nieuw geruststellender onderzoek, Salafisme in Nederland belicht (2019), dat op 12 februari 2019 werd gepubliceerd.

Wat blijkt? ‘Dé Nederlandse salafist bestaat niet’.

(https://www.verwey-jonker.nl/nieuws/tijd-voor-een-nieuwe-blik-op-salafisme-in-nederland)

Politiek correcte klus geklaard, naar het lijkt.

En verder?

(https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/118006_Salafisme_in_Nederland_belichten_SV_WEB.pdf)

Kaspar Mengelberg 13 februari 2019

Koppen van hetzelfde monster

31 jan

Edward Bernays (1891−1995), dubbel geparenteerd aan Freud,  grondlegger van moderne propaganda, eufemistisch wel als ‘public relations’ aangeduid, schrijft in zijn boeken Crystallizing Public Opinion (1923), Propaganda (1928) en kortere verhandeling The Engineering of Consent (1947) dat ‘studying the public’ hierbij nodig is. Voor commerciële en politieke doelen.

Veelvormige privacydoorbreking levert gegevens over het publiek. Bernays zou een dansje rond zijn graf maken, anno 2019. Zie http://www.spui25.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2019/01/privacy-achterhaald-eigen-schuld.html en https://www.platform-investico.nl/dossiers/privacy-op-de-werkvloer/

Privacyschending, censuur, onterecht diskwalificeren van ‘fakenews’ en onjuistheid en onvolledigheid in reguliere media (‘msm’) zijn koppen van hetzelfde monster. Het gaat om macht. Macht over meningen en handelingen. Ten dienste van kapitaal en beleidselites. Als ik mij niet vergis.

KM, 31 januari 2019

 

Crystallizing Public Opinion (1923): Crystallizing-Public-Opinion

Propaganda (1928): Propaganda

The Engineering of Consent (1947) Engineering of consent Lees verder

Twitter dient orthodoxe en orthopraktische islam

20 jan

Twitter heeft mij ‘@devrijepsych‘ sinds 10 november 2018 geschorst.

Twitter eist dat ik onderstaande berichten verwijder om deze schorsing ongedaan te maken.

Aan deze eis zal ik niet voldoen.

Ik acht het een grof schandaal dat het sociale medium Twitter met semi-monopoliepositie en in strijd met horizontale werking van Nederlandse Grondwet, First Amendment of the U.S. Constitution, Universal Declaration of Human Rights en European Convention on Human Rights betreffende de vrijheid van meningsuiting deze berichten censureert. En daarmee belangen van Israël schaadt en belangen van politiek orthodoxe en orthopraktische islam en haar verdedigers dient.

gewraakte tweets

Tweet verwijderen? No Way.

17 jan
Tweet 1 van 2

DeVrijePsych
@devrijepsych
@IAFsite Hit them! Hit them hard!
Door op de knop hierboven te klikken, verwijder je de content van je Tweet en zie je af van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze overtreding. Let op: de oorspronkelijke content wordt vervangen door een mededeling waarin staat dat je Tweet niet langer beschikbaar is omdat deze in strijd is met de Twitter-regels. Deze mededeling is 14 dagen te zien via een rechtstreekse URL en vanuit de tijdlijn van je profiel. Meer informatie.
Als je vindt dat je account ten onrechte is vergrendeld, kan je hier bezwaar tegen maken door hier contact op te nemen met ons ondersteuningsteam.
——————————————————————————————-
Dit is wat ik sinds 10 november 2018 zie als ik mijn twitteraccount probeer te openen.
Verwijderen? Niet dus.
Mijn tweet was gericht aan de Israeli Air Force (@IAFsite,https://twitter.com/iafsite). Ik acht het mijn goed recht om de luchtmacht van een ook door Nederland erkend land te ondersteunen. Ik acht het een grof schandaal dat het sociale medium Twitter, met semi-monopoliepositie, in strijd met horizontale werking van Nederlandse Grondwet, First Amendment of the U.S. Constitution, Universal Declaration of Human Rights en European Convention on Human Rights, dit censureert.
Meerdere bezwaren mochten niet baten.
Kaspar Mengelberg, 17 januari 2018